Skatbon och Lubbakung!

Publicerad 26 maj 2017 | Skriven av Daniel Andersson
The mother of skatbon...

Team Tjernberg åkte ut för att jaga flundra, vilket inte gav något resultat. Dem begav sig istället längre ut för att försöka på torsken vilket dem lyckades bättre med, torskar upp till 13kg och även ett gäng med stora sejar upp till 12kg.

Nyheter