Torskar och sejar

Publicerad 6 juni 2011 | Skriven av Standardspråk för webbplatsen

Efter några dagar med vind så kunde vi gå ut på torsk och sejskallarna. På förmiddagen åkte vi ner till sydsidan för att fiska torsk. Efter några ströfiskar hittade vi sedan torsken uppe på skallarna på 20 meters djup. Fisken högg vid varje nedsläpp med toppvikter upp emot 14kg. Även flertalet koljor mellan 2-3kg landades.
Efter en snabb lunch åkte vi upp till nordsidan för att fiska torsk och sej med ett gott resultat. Fiskar fightades konstant under flertalet timmar. Fina fighter men dock inga riktiga toppvikter.

Nyheter